Mar 26, 2017

VAR ÄR MARY?

T  Ä  V  L  I  N  G  S  B  I  D  R  A  G

– AGDA PRINT 
–
 
 

 


Tävlande:
PAIZANO DESIGN STUDIO

ARBETSGRUPP (ange namn och e-postadress):
Peter Mäkelä, Art Director (Paizano) peter@paizano.se
Anna Tollwé, Idé/Copywriter (Paizano) anna@paizano.se
Maneka Ghosh, Projektledare/Idé/Copywriter (FBIS) kvinnoprojektet@fbis.se

KONTAKTPERSON (hos uppdragsgivare):
MANEKA GHOSH
Arvsfondsprojektet Utåtriktad information om flickor/kvinnor och blödarsjuka (FBIS.se)
E-post: kvinnoprojektet@fbis.se
Telefon: 076-344 97 67

 


HÖGUPPLÖSTA BILDER (högerklicka, ”spara som” för nedladdning):

 

 

Kort sammanfattning av bidraget: (max 300 ord)*

Var är Mary? är en informationsbroschyr om tjejer och blödarsjuka. Den vänder sig till yngre tjejer (i åldrarna 12-25) samt vårdpersonal på ungdomsmottagningar och skolhälsovård i Sverige. I broschyren får man följa den fiktiva karaktären Mary och hennes blogg, Bloody Mary, från blödningsproblematik till diagnos och förhöjd livskvalitet.

Bloggtext varvas med tillhörande faktarutor med b.la. rekommendationer för koagulationsutredning, intervju med behandlande läkare och ett rivbart blödningsschema för att mäta mensens storlek.

Innehållet i Marys blogg baseras på intervjuer och samtal med kvinnliga medlemmar i Förbundet Blödarsjuka i Sverige. Medicinsk fakta är granskad av gynekolog Måns Edlund samt vårdpersonal på Koagulationsmottagningen Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

 

Uppdragets bakgrund och syfte: (max 800 ord)*

Det finns ett stort mörkertal när det gäller blödarsjuka bland flickor/kvinnor. Bara i Sverige beräknas det finnas upp till 50 000 kvinnor som har någon form av blödarsjuka men bara 1000 har fått en diagnos. De vanligaste formerna att drabba kvinnor är von Willebrands sjukdom och trombocytfunktionsdefekter. Att så många kvinnor idag lider såväl psykiskt som fysiskt utan att få hjälp beror till stor del på okunskap, bland annat inom sjukvården, men också att fokus riktats på den form av blödarsjuka som främst män drabbas av (hemofili).

En annan orsak till att så få har en diagnos är att många lider i det tysta. För många kvinnor med en blödningsrubbning är riklig mens det enda symtomet. Det är fortfarande tabu att tala om mens vilket gör att man inte vet vad som är en rimlig mens. Upplever man besvär talar man kanske på sin höjd med sin mamma men eftersom många blödningsrubbningar är ärftliga kanske mamma också har en okänd blödningsrubbning med en riklig mens som följd. En ökad medvetenhet och rätt diagnos samt behandling skulle ge alla dessa kvinnor en förhöjd livskvalitet. Att medvetandegöra kvinnors blödningsproblematik bland unga tjejer och vårdpersonal är därför en mycket angelägen uppgift som FBIS Kvinnoprojektet arbetar aktivt med så att fler ska bli utredda för sina blödningsbesvär.

Syftet med materialet är därför att, på ett tilltalande och lättsamt sätt, öka kunskapen hos unga tjejer men framför allt hos primärvården, ungdomsmottagningar och skolhälsovård om att riklig mens kan vara ett tecken på en blödningsrubbning som bör utredas. Idag skickas de flesta hem med symptomlindring, vilket i sig är bra, men hjälper inte tjejerna i långa loppet. Vid en olycka, operation eller förlossning kan kännedom om en blödningsrubbning vara avgörande.

 

Uppdragets specifika förväntningar och mål: (max 300 ord)*

Genom en fiktiv berättelse varvat med lättförståelig medicinsk information vill vi göra vårdpersonal och unga tjejer uppmärksamma på vanliga symtom som kan vara tecken på blödarsjuka hos flickor/kvinnor. Med en ökad medvetenhet hos vårdpersonal är uppdragets specifika mål att fler tjejer skickas vidare för utredning när en blödningsrubbning misstänks föreligga. Visionen med en blogginspirerad broschyr var att skapa intresse hos målgruppen unga tjejer så att de som känner igen sig i Marys historia söker sig till sjukvården för sina besvär.

 

Resultat: (max 500 ord)*

Under arbetet med broschyren har vi sett ett ökat engagemang bland yngre medlemmar inom Förbundet Blödarsjuka i Sverige. En representant från Förbundets ungdomskommitté har varit med och granskat bilder samt bloggtext för att anpassa den till målgruppen unga tjejer.

Under 2016 har broschyren att distribueras till ungdomsmottagningar runtom i Sverige, dels genom personliga besök men också på mässor för Sveriges ungdomsmottagningar och skolsköterskor. Broschyren har nått ca 2100 personer inom vården. För att nå målgruppen unga tjejer har broschyren spridits, förutom via väntrum på ungdomsmottagningar och skolhälsan, till gynekologmottagningar, mödravårdscentraler och vårdcentraler. En engelsk översättning har också gjorts och ”Mary” besökte under sommaren världskongressen för blödarsjuka i Orlando för att sprida sitt budskap internationellt.

Vi har under året sett en ökad medvetenhet bland vårdpersonal inom målgruppen då fler uttrycker att de tagit del av materialet och uppmärksammat budskapet. I Region Halland har man börjat använda blödningsschemat för att utreda rikliga menstruationer. Vi har också bjudits in till att hjälpa till att ta fram riktlinjer för utredning av blödningsrubbningar hos tjejer samt bjudits in som föreläsare på olika vårdutbildningar.

 

Upplagt av Peter Mäkelä
Önskas bilder eller övrig info per mail/telefon hör gärna av er till:
peter@paizano.se + 070-471 70 74

 

written by Peter Mäkelä™

Leave a comment